Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba

Nahajate se tukaj

Skupna višina razpisanih sredstev je 750.000 EUR.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja z vsaj 1 zaposlenim in imajo sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba.

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

  1. materialne investicije – stroški za:
  • nakup opreme,
  • gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3 alineje tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
  1. nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
  2. stroški za obratna sredstva v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo:
  • nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev.

Upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15 % vseh upravičenih stroškov.

Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih sredstev!

Posojilni pogoji

A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja podjetja

Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je registrirano več kot 18 mesecev do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000  EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
- 6 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo) ali
- 9 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev do dneva vložitve vloge, izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu in lahko pridobi obrazec S.BON-1.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 6 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

Roki za prijavo so: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev.

Celoten razpis tukaj.
 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.