Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti od 1.4.2018

Nahajate se tukaj

FURS je objavil Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018, kjer navajajo tudi spremembe pri poročanju na rek obrazcih.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik  REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018 določa spremenjen način poročanja o povračilih stroškov tako, da se povračila stroškov službene poti poročajo ločeno po posameznih postavkah, prav tako se ločeno poroča o povračilih stroškov, ki jih prejmejo delavci napoteni na delo v tujino.
Navedeni podatki se za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje do 30. aprila 2018, in sicer ločeno po mesecih (januar, februar, marec).

  1. Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade –službene
  2. Znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem, vključno s stroški povezanimi s prevozom (cestnine, tunelnine, parkirnine, ipd.), izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se poroča v polje B06a Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade –službene poti. O navedenih povračilih se poroča tudi, če jih delavec plača s poslovno kartico delodajalca. Ne poroča pa se o povračilih stroškov prevoza (gorivo, cestnine, vinjeta..), če je prevoz opravljen s službenim avtom.
  3. Znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade – službene poti. O navedenih povračilih se poroča tudi, če jih delavec plača s poslovno kartico delodajalca ali pa jih ponudniku storitev plača delodajalec. Povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča (primeroma plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, viza za vstop v državo, ipd.), se ne vpisujejo.

Nadalje navajajo primer:

Delavec opravi v januarju službeno pot in prejme povračilo stroškov v skupni višini 300,00 eur, od tega 140,00 eur dnevnice, 100,00 eur prenočišče in 60,00 eur za prevoz na službeni poti.
Poročanje na iREK:

B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti140,00 eur
B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti60,00 eur
B06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade - službene poti100,00 eur

Navedeno poročanje je omogočeno od 1. 4. 2018 dalje (tudi za izplačila od 1. 1. do 31. 3. 2018). Delodajalci, ki so plačniki davka morajo v aprilu, najkasneje 30. 4. 2018 oddati iREK obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, v polju 011 zbirnega REK obrazca pravilno navesti obdobje 01/2018 in v polju 012 datum izplačila v januarju (primeroma 31.01.2018, če je bilo izplačilo izvršeno na ta dan ali pa, če poročajo za vsa izplačila izvršena v januarju).

Vir: www.fu.gov.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.